آخرين اخبار

11 شهريور 1397
برگزاری دوره 3 روزه آموزش اصولی تنظیم تفاهم نامه عملیاتی بودجه سال 97
دوره آموزشی 3 روزه اصول تنظیم تفاهم نامه عملیاتی سال 97 مدیریت بودجه و پایش عملکرد برگزار گردید .

 

11 شهريور 1397
برگزاری دوره 3 روزه آموزش اصولی تنظیم تفاهم نامه عملیاتی بودجه سال 97
دوره آموزشی سه روزه اصول تنظیم تفاهم نامه عملیاتی سال 97 توسط مدیریت بودجه و پایش عملکرد برگزار گردید .

 

30 بهمن 1396
برگزاری کمیته ستاد راهبری امور درآمد ، تامین مالی و سرمایه گذاری در شبکه بهداشت و درمان تنگستان مورخ 96/11/11
کمیته ستاد راهبری امور درآمد ، تامین مالی و سرمایه گذاری دانشگاه با هدف راهکارهای موثر ، کاهش هزینه ها ، افزایش درآمدها در شبکه بهداشت درمان تنگستان با حضور مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه در مورخ 96/11/11 برگزارگردید

 

30 بهمن 1396
برگزاری کمیته ستاد راهبری امور درآمد ، تامین مالی و سرمایه گذاری دانشگاه با حضور معاون توسعه مورخ 96/9/19
کمیته ستاد راهبری امور درآمد ، تامین مالی و سرمایه گذاری دانشگاه با حضور قائم مقام ستاد راهبری جناب آقای دکتر بیژنی در محل معاونت توسعه در مورخ 96/9/19 برگزار گردید

 
 << اخبار اردیبهشت اخبار خرداد >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >