برگزاری دوره 3 روزه آموزش اصولی تنظیم تفاهم نامه عملیاتی بودجه سال 97

11 شهريور 1397
دوره آموزشی سه روزه اصول تنظیم تفاهم نامه عملیاتی سال 97 توسط مدیریت بودجه و پایش عملکرد برگزار گردید .

 

به گزارش زهرا عبدی نیا کارشناس مدیریت بودجه دوره آموزشی 3 روزه اصول تنظیم تفاهم نامه سال 97 با حضور مسئولین  و کارشناسان مالی معاونت ها ، شبکه ها و بیمارستان های تابعه برگزار گردید .

آقای هاشمی مدیر بودجه و پایش عملکرد بیان نمود با توجه به بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر یکسان سازی تفاهم نامه های عملیاتی سال 97 در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور مدیریت برنامه ریزی  بودجه و پایش عملکرد دوره 3 روزه ای جهت آموزش اصولی تفاهم نامه مذکور به مسئولین مالی و کارشناسان مربوطه کلیه واحدهای تابعه در تاریخ های 97/5/14 ، 97/5/22 ،97/5/24 برگزار نمود .

مقرر گردید تفاهم نامه های عملیاتی براساس عملکرد سال 96 تنظیم و در سایت مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ثبت گردد .

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.