تماس با ما

1396/11/17 0:0

Skip Navigation Links.

Collapse    مدير   مدير
  سيدمحمدحسن هاشمي، تلفن داخلی : 313، تلفن مستقیم : 33324336
Collapse    معاون    معاون
  اسدالله بهزادي، تلفن داخلی : 307 ، تلفن مستقیم : 33328820
Collapse    مسؤل دفتر   مسؤل دفتر
  مهوش شعبانی، تلفن داخلی : 313، تلفن مستقیم : 33324336
Collapse    کارشناس مسئول بودجه   کارشناس مسئول بودجه
  داریوش قاسمی، تلفن داخلی : 307 ، تلفن مستقیم : 33328820
Collapse    کارشناس بودجه   کارشناس بودجه
  اردشیر مشایخ، تلفن داخلی : 307 ، تلفن مستقیم : 33328820
  روح اله آرمات، تلفن داخلی : 307 ، تلفن مستقیم : 33328820
Collapse    کارشناس بودجه و کارشناس دبیرخانه ستاد راهبردی درآمدها   کارشناس بودجه و کارشناس دبیرخانه ستاد راهبردی درآمدها
 
  زهرا عبدی نیا، تلفن داخلی : 278، تلفن مستقیم : 33343029


تاریخ بروز رسانی:   17 بهمن 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >